ядерное происшествие

ядерное происшествие
branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros 1990 m. patvirtintą Tarptautinių branduolinių įvykių skalę skiriami 7 branduolinio įvykio lygmenys. Įvykiai, nedarantys poveikio saugai, vadinami nuokrypiais. Pirmasis lygmuo – sutrikusi branduolinio objekto veikla. Antrasis lygmuo – įvykis, kai pažeidžiamos kai kurios daugiazonės saugos sąlygos ir galima nedidelė personalo jonizuojančioji apšvita. Abu šie lygmenys siejami su techninio pobūdžio gedimais. Padariniai šalinami objekto teritorijoje, radioaktyviosios medžiagos į aplinką už objekto nepatenka. Trečiasis lygmuo – pavojingas įvykis, kai objekto teritorijoje sunaikinami daugiazonės saugos barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką, viršijama normatyvuose numatyta leidžiamoji apšvita; didžiausios personalo apšvitos dozės yra dešimtųjų mSv dalių, gyventojų apšvita neviršija nustatytų normų. Ketvirtasis lygmuo – avarija, kai sugedus branduolinio objekto įrangai objekto teritorijoje pažeidžiami aktyviosios zonos radiologiniai barjerai. Radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką. Personalo apšvitos dozės gali būti l Sv eilės (galima mirtina apšvita), gyventojų – keli mSv, bet nustatytų leidžiamųjų normų neviršija. Penktasis lygmuo – avarija, galinti turėti pavojingų padarinių, kai sunaikinama dauguma aktyviosios zonos radiologinių barjerų. Aplinkos tarša radioaktyviuoju jodu ¹³¹I siekia nuo šimtų iki tūkstančio TBq. Padariniai šalinami tik iš dalies, kaip numatyta valstybiniame ↑ avarijos likvidavimo plane. Šeštasis lygmuo – pavojingoji avarija, kai į aplinką patenka nuo tūkstančio iki dešimčių tūkstančių TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Padariniai šalinami įgyvendinant visą valstybinį ↑ avarijos likvidavimo planą. Septintasis lygmuo – didžioji avarija, kai, pvz., suirus branduoliniam reaktoriui, į aplinką patenka daug ilgaamžių ir trumpaamžių izotopų, tarp jų >100 tūkst. TBq radioaktyviojo jodo izotopo ¹³¹I. Avarijos padariniai gali turėti ypač žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai labai didelėje teritorijoje. Šiam lygmeniui priskirta tik avarija, įvykusi 1986 m. Černobylio AE (Ukraina). atitikmenys: angl. nuclear accident rus. ядерное происшествие ryšiai: dar žiūrėkavarijos likvidavimo planas dar žiūrėkbranduolinės elektrinės avarija dar žiūrėkbranduolinis incidentas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • branduolinis įvykis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal Tarptautinės atominės energijos …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • nuclear accident — branduolinis įvykis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinės energetikos bei radioaktyviųjų medžiagų transportavimo objektų veiklos sutrikimas, per kurį į aplinką patenka radioaktyviųjų medžiagų. Pagal… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Плутоний — 94 Нептуний ← Плутоний → Америций Sm ↑ Pu …   Википедия

  • источник — 3.18 источник (source): Объект или деятельность с потенциальными последствиями. Примечание Применительно к безопасности источник представляет собой опасность (см. ИСО/МЭК Руководство 51). [ИСО/МЭК Руководство 73:2002, пункт 3.1.5] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Термоядерное оружие — Схема Теллера Улама Термоядерное оружие (оно же водородная бомба)  тип ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энерг …   Википедия

  • Авиакатастрофа над базой Туле — Авиакатастрофа над базой Туле …   Википедия

  • Смит, Саманта Рид — Саманта Рид Смит Содержание 1 Письмо Саманты 2 Ответ Андропова …   Википедия

  • Саманта Рид Смит — Содержание 1 Письмо Саманты 2 Ответ Андропова …   Википедия

  • Саманта Смит — Саманта Рид Смит Содержание 1 Письмо Саманты 2 Ответ Андропова …   Википедия

  • Аварии на подводных лодках (с 1945 года) — Список аварий на подводных лодках начиная с 1945 года документирует происшествия, имевшие место после Второй мировой войны. Среди затонувших подводных кораблей было, как минимум, десять атомных подводных лодок (3 США, 5 СССР, 2 Россия),… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”